Råd till rådgivare
– Ny lag om finansiell rådgivning till konsumenter - en handledning
   
 
Författare:Svensson Alf-Peter
Titel:Råd till rådgivare – Ny lag om finansiell rådgivning till konsumenter - en handledning
Utgivningsår:2004
Omfång:85 sid.
Förlag:Svenska Fondhandlareföreingen
ISBN:9163148536
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Den nya lagen om finansiell rådgivning till konsumenter trädde i kraft den 1 juli 2004. Detta är en praktisk handbok för dig som arbetar som finansiell rådgivare men även för andra personer som är verksamma i företag som berörs av den nya lagen och som ställs inför situationer där lagen kan bli tillämplig. Syftet är att boken skall vara en praktisk handledning i hur den nya lagen skall tillämpas i den dagliga verksamheten. Också jurister och andra som är verksamma inom området bör ha nytta av boken. Avsikten är att ge läsaren kunskap om den principiella inriktning rådgivningen bör ha och den omsorg en rådgivare måste visa vid sin rådgivning. För att uppnå detta innehåller boken många exempel med avsikten att försöka tydliggöra den nya lagens syften.
 
  © 2017 Jure AB