Prop. 2004/05:7 Vissa rättigheter vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering
   
 
Titel:Prop. 2004/05:7 Vissa rättigheter vid internationellt militärt samarbete och internationell krishantering
Anmärkning:Se SOU 2003:117.
Utgivningsår:2004
Omfång:145 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405007
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB