Prop. 2004/05:29 Genomförande av EG:s direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka
   
 
Titel:Prop. 2004/05:29 Genomförande av EG:s direktiv om gemenskapsåtgärder för bekämpning av mul- och klövsjuka
Anmärkning:Direktiv 2003/85/EG.
Utgivningsår:2004
Omfång:133 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405029
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:29
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB