Ds 2000:55 Flygbolagens ansvar för passagerarskador
– rådets förordning 2027/97
   
 
Titel:Ds 2000:55 Flygbolagens ansvar för passagerarskador – rådets förordning 2027/97
Utgivningsår:2000
Omfång:48 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138213095
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:55
Ämnesord:Skadeståndsrätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 81 SEK exkl. moms
I promemorian behandlas vissa aspekter på flygbolagens ansvar för passagerarskador och skador på resgods med förslag till ändringar i luftfartslagen. Ändringarna grundar sig på EG-förordning 2027/97 som trädde i kraft den 17 oktober 1998. De nya reglerna innebär en skärpning av flygbolagens skadeståndsansvar och att passagerarnas ställning stärks.
 
  © 2017 Jure AB