Rättsekonomi
– En introduktion
   
 
Författare:Dahlman Christian , Glader Marcus , Reidhav David
Titel:Rättsekonomi – En introduktion
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2004
Omfång:253 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144037333
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 363 SEK exkl. moms
I denna grundläggande bok i rättsekonomi beskrivs hur ekonomisk teori kan tillämpas inom juridikens olika delar. På ett lättillgängligt sätt förklarar författarna hur juridiska regler inom avtalsrätt, konkurrensrätt, sakrätt, immaterialrätt och bolagsrätt kan förstås och analyseras från ett samhällsekonomiskt perspektiv. Särskilt betonas juridikens roll som institution i marknadsekonomin och dess inverkan på marknadens funktionalitet.

Boken är främst avsedd som lärobok inom högskoleutbildningar i ekonomi och juridik, men kan med behållning läsas av praktiskt verksamma jurister och ekonomer.

I denna upplaga har övningsuppgifter lagts till och i övrigt vissa redaktionella förändringar gjorts.
 
  © 2017 Jure AB