Företag och marknad - Flexibilitet och förändring - Studiehandledning
   
 
Författare:Ljung Jörgen , Nilsson Per , Olsson Ulf E.
Titel:Företag och marknad - Flexibilitet och förändring - Studiehandledning
Utgivningsår:1997
Omfång:42 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9126968061
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 139 SEK exkl. moms
Förutom detaljerade anvisningar om hur du läser och arbetar med de olika böckerna innehåller studiehandledningen en artikel om vetenskapsteori.
 
  © 2017 Jure AB