Medlem i en idrottsförening
– om medlemmars rättigheter och skyldigheter
   
 
Författare:Lindquist Björn
Titel:Medlem i en idrottsförening – om medlemmars rättigheter och skyldigheter
Utgivningsår:2004
Omfång:166 sid.
Förlag:SISU Idrottsböcker
ISBN:9163158337
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Denna bok är avsedd att stimulera till ökade kunskaper i föreningskunskap för medlemmar och styrelseledamöter i idrottsföreningar. Åtskilliga frågor som behandlas är aktuella även i andra ideela föreningar än just idrottsföreningar. Boken bör också vara av intresse som kursbok i olika utbildningar med anknytning till idrott framför allt sportmanagment.
 
  © 2017 Jure AB