Företag och marknad - Flexibilitet och förändring - Artikelsamling
   
 
Författare:Ljung Jörgen , Nilsson Per , Olsson Ulf E.
Titel:Företag och marknad - Flexibilitet och förändring - Artikelsamling
Utgivningsår:1997
Omfång:252 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9126968029
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 364 SEK exkl. moms
Syftet med denna artikelsamling är i första hand att komplettera den framställning som finns i läroboken. Artiklarna har noggrant valts ut för att ge dig en vidgad och förhoppningsvis djupare förståelse för företagsekonomiska frågeställningar. Artiklarna ger även en inblick i de forskningsområden som företagsekonomer arbetar med.
 
  © 2017 Jure AB