Riskbedömning
– personförsäkring
   
 
Författare:Negert Johan , Spångö Ove
Titel:Riskbedömning – personförsäkring
Anmärkning:Boken skrevs tidigare av Ingrid Lomfelt.
Upplaga:9 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:68 sid.
Förlag:IFU
ISBN:9179902073
Ämnesord:Försäkringsrätt , Ekonomi

Pris: 330 SEK exkl. moms
I denna bok behandlas grunderna för den riskprövning som sker i de svenska livförsäkringsbolagen. Genom lagbundet och avtalsenligt försäkringsskydd garanteras vi alla en minimistandard i händelse av sjukdom, ålderdom eller dödsfall, där premien betalas genom skatter och arbetsgivaravgifter. För den som önskar ett utökat ekonomiskt skydd med individuellt vald försäkringsform och premiesättning måste riskkostnaderna fördelas på ett skäligt sätt mellan försäkringstagarna. Det är här som den så kallade riskprövningen kommer in. För att premiesättningen skall bli rättvis måste man ta hänsyn till att vissa sjukdomar etc. medför ökad risk för dödsfall.

I boken tas även upp vilka handlingar som krävs och hur riskbedömningen går till i praktiken. Här beskrivs också kortfattat några vanliga sjukdomar och andra riskfaktorer som påverkar riskbedömningen.

Innehållet i boken är oberoende av de olika försäkringsbolagens arbetssätt. Den kan därför användas av alla som kommer i kontakt med försäkringskunder och har behov av att förklara viken av en rättvis riskbedömning.
 
  © 2017 Jure AB