Folkomröstningar
   
 
Författare:Möller Tommy
Titel:Folkomröstningar
Utgivningsår:2005
Omfång:94 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9171509828
Serie:Pocketbiblioteket SNS Förlag nr. 9
Ämnesord:Statsvetenskap och politik , Övrigt

Pris: 91 SEK exkl. moms
De politiska partierna får allt svårare att leva upp till rollen som demokratins stöttepelare. Allt fler medborgare vill vara med och direkt påverka samhällsutvecklingen i stället för att överlåta ansvaret på politikerna. Kan fler folkomröstningar bidra till att fördjupa demokratin?

Här presenteras olika typer av folkomröstningar, hur dessa hanteras i olika länder, vilka erfarenheterna av folkomröstningar är och hur dessa stämmer överens med de argument för och emot som brukar anföras i debatten. Folkomröstningarna i svensk politik ägnas ett särskilt kapitel.
 
  © 2017 Jure AB