Tvistlösning i WTO
– om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken
   
 
Författare:Seth Torsten
Titel:Tvistlösning i WTO – om rättens betydelse i den internationella handelspolitiken
Utgivningsår:2000
Omfång:600 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9197358746
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Mercurius nr. 9
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Processrätt , Internationell privat- och processrätt

Pris: 697 SEK exkl. moms
Författaren utreder ingående hur WTO-avtalet hänger samman med tidens stora förändringar i den internationella ekonomin. I boken analyseras olika frågor med anknytning till WTO:s tvistlösning, t.ex. rätten att få en sak prövad, möjligheten till intervention, grunder för överprövning, privata rättssubjekts möjlighet att delta i förfarandet, tidsfrister, möjlighet att använda skiljeförfarande samt rättsliga frågor vid genomförandet.
 
  © 2017 Jure AB