Revisorsnämndens praxis Juli 1999 - juni 2000
– med referat av och hänvisningar till domstolsavgöranden
   
 
Författare:Diamant Adam
Titel:Revisorsnämndens praxis Juli 1999 - juni 2000 – med referat av och hänvisningar till domstolsavgöranden
Utgivningsår:2000
Omfång:273 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784576
Typ av verk:Beslutssamling
Ämnesord:Ekonomi , Allmänna verk och samlingsverk

Pris: 329 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB