Aktiebolagsrättsliga studier
– särskilt om kapitalskyddet
   
 
Författare:Nerep Erik
Titel:Aktiebolagsrättsliga studier – särskilt om kapitalskyddet
Utgivningsår:1994
Omfång:439 sid.
Förlag:Juristförlaget Stockholm
ISBN:9175986493
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Mercurius nr. 3
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Aktiebolagslagen innehåller en lång rad regler till skydd för borgenärerna. I denna framställning om kapitalskyddet koncentreras analysen till vissa områden, främst det s.k. utbetalningsförbudet och utlåningsförbuden i lagens 12 kapitel, men också reglerna om nedsättning av aktiekapital och förvärv av egna aktier i 6 och 7 kapitlen. Även delar av företrädarreglerna i 8 kapitlet behandlas. I analysen ingår en långtgående behandling av rättspraxis och juridisk doktrin. Härvid beaktas också de ändringar som trädde i kraft den 1 januari 1995.
 
  © 2017 Jure AB