Prop. 2004/05:107 Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:107 Svenskt godkännande av fakultativt protokoll till FN:s konvention mot tortyr m.m.
Utgivningsår:2005
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405107
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:107
Ämnesord:Internationell rätt , Straffrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB