Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag
   
 
Titel:Prop. 2004/05:85 Ny aktiebolagslag
Anmärkning:Tre volymer. Se även delbetänkanden SOU 1992:13, SOU 1992:83, SOU 1995:44, SOU 1997:22, SOU 1997:168 och SOU 1999:36 samt slutbetänkande SOU 2001:1. Se även SFS 2005:551. Se även prop. 2005/06:25 och prop. 2005/06:39.
Utgivningsår:2005
Omfång:1454 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405085
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:85
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 944 SEK exkl. moms
Förslaget innebär, i förhållande till den nuvarande aktiebolagslagen från år 1975, en språklig och systematisk modernisering av den svenska aktiebolagsrätten. Förslaget syftar också till att åstadkomma större flexibilitet för företagen, t.ex. vad gäller möjligheterna att reglera frågor i bolagsordningen. De särskilda reglerna om riktade emissioner i den s.k. Leo-lagen föreslås föras över till den nya lagen.

Del 1: Lagtext och överväganden
Del 2: Författningskommentar
Del 3: Bilagor
 
  © 2017 Jure AB