En svensk kod för bolagsstyrning
– vad är det för något och vad innebär den?
   
 
Författare:Skog Rolf
Titel:En svensk kod för bolagsstyrning – vad är det för något och vad innebär den?
Utgivningsår:2005
Omfång:109 sid.
Förlag:Stockholm Centre for Commercial Law
ISBN:9176785904
Typ av verk:Samlingsverk
Serie:Stockholm Centre for Commercial Law nr. 3
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 180 SEK exkl. moms
Centret anordnade våren 2004 ett heldagsseminarium om förslaget till svensk bolagsstyrningskod. Vid seminariet deltog ett stort antal framstående jurister och en rad representanter för näringslivet i vid mening. Den tredje volymen i skriftserien innehåller de föredrag som hölls vid seminariet samt referat av den diskussion som fördes. Skriften är redigerad av Rolf Skog, som är ansvarig för området bolags- och värdepappersrätt inom Centret.
 
  © 2017 Jure AB