Directives in EC Law
   
 
Författare:Prechal Sacha
Titel:Directives in EC Law
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:349 sid.
Förlag:Oxford University Press
ISBN:0198268327
Produkttyp:Inbunden
Serie:Oxford EC Law Library
Ämnesord:EU-rätt , Offentlig rätt

Pris: 1412 SEK exkl. moms
Nu har en uppdaterad och utökad andra upplaga utkommit av denna bok som behandlar medlemstaternas implementering av EU:s direktiv. EG-domstolens praxis rörande tolkning av direktiv behandlas utförligt liksom skyddet av medborgares rättigheter i nationella domstolar.

Innehåll:
1 Introduction
2 Directives as binding instruments of legislative action
3 On the Content of Directives
4 The Addressees of Directives
5 Implementation of Directives
6 Directives as a Part of the National Legal Order
7 The Role of National Courts
8 Consistent Interpretation
9 Direct Effect of Directives
10 Liability of the State in Cases of Inadequate Implementation of Directives
11 Drawing the Lines Together
 
  © 2017 Jure AB