Prop. 2004/05:80 Forskning för ett bättre liv
   
 
Titel:Prop. 2004/05:80 Forskning för ett bättre liv
Anmärkning:Se även prop. 2004/05:162.
Utgivningsår:2005
Omfång:289 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405080
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:80
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 123 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB