Regeringens skrivelse 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2004/05:93 Redovisning av regeringens insatser för barn och unga i statsbudgeten för år 2005
Utgivningsår:2005
Omfång:64 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405093
Serie:Propositioner nr. 2004/05:93
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB