Regeringens skrivelse 2004/05:86 Statlig organisation för handikappolitisk samordning
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2004/05:86 Statlig organisation för handikappolitisk samordning
Anmärkning:Se även SOU 2004:54.
Utgivningsår:2005
Omfång:39 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405086
Serie:Propositioner nr. 2004/05:86
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB