Prop. 2004/05:87 Kungörande av vissa trafikföreskrifter
   
 
Titel:Prop. 2004/05:87 Kungörande av vissa trafikföreskrifter
Anmärkning:Se SOU 2003:119.
Utgivningsår:2005
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405087
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:87
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB