Prop. 2004/05:89 Behörigheten för läkare i enskild verksamhet m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:89 Behörigheten för läkare i enskild verksamhet m.m.
Anmärkning:Se Ds 2003:30.
Utgivningsår:2005
Omfång:47 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405089
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:89
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB