Prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m.
   
 
Titel:Prop. 2004/05:119 Ökad säkerhet i pass m.m.
Anmärkning:Se Ds 2004:8.
Utgivningsår:2005
Omfång:96 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405119
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:119
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 56 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB