Prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn
   
 
Titel:Prop. 2004/05:136 Stärkt skydd för ensamkommande barn
Anmärkning:Se Ds 2004:54 och SOU 2003:89.
Utgivningsår:2005
Omfång:82 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405136
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:136
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB