Aksjonærenes myndighetsmisbruk
– en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper
   
 
Författare:Truyen Filip
Titel:Aksjonærenes myndighetsmisbruk – en studie av asl./asal. § 5-21 og uskrevne misbruksprinsipper
Anmärkning:Including a summary in english.
Utgivningsår:2005
Omfång:587 sid.
Förlag:Cappelen
ISBN:8202199026
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 1204 SEK exkl. moms
Aksjonærenes myndighetsmisbruk gir en fremstilling av aksjeselskapslovgivningens generalklausuler. Det sentrale spørsmålet er hvilke beslutninger generalforsamlingen kan treffe uten samtykke fra samtlige aksjonærer. Dette berører både selskapets ordinære forretningsvirksomhet og beslutninger som omfordeler rettigheter mellom aksjonærene. Fremstillingen trekker opp retningslinjer for når en beslutning er «urimelig» og derfor ugyldig.

Boken behandler prinsipielle spørsmål som likhetsprinsippet, vinningsformålet og betydningen av selskapets vedtektsfestede virksomhet. Videre drøftes konkrete rettsspørsmål som vurderingstidspunkt, årsakskrav, verdsettelsesprinsipper, motivets betydning og hvem som kan påberope seg misbruksreglene. Dertil kommer en gjennomgang av praktiske situasjoner som rettede emisjoner, utsulting og minoritetsmisbruk.
 
  © 2017 Jure AB