Finansvärldens människor
   
 
Författare:Norberg Peter
Titel:Finansvärldens människor
Utgivningsår:2005
Omfång:234 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144029659
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
De senaste årens skandaler kring mäklarfirmor och banker har fått mycket uppmärksamhet i media. Moralen hos finansanställda har ifrågasatts och blivit ett angeläget diskussionsämne.

Peter Norberg visar i sin bok hur människor inom finansvärlden arbetar och tänker. Han menar att finansvärlden är avantgardistisk i sitt höga arbetstempo och i att bana väg för en abstrakt informationsekonomi. Här styr pengarna verksamheten, på samma sätt som de också kommit att göra i det övriga samhället. I boken beskriver han hur svenska finansmänniskor uppvisar en urban övre medelklasskultur som hör till den framåtsträvande, västerländska elitkulturen. Nationella särdrag slätas ut efter en amerikansk modell och människorna inom finansvärlden är mer utpräglat individualistiska än svenskt inriktade på konsensus. Genom sin individualism, flit och asketism bär börsmäklarna på en protestantisk arbetsetik som gör Stockholms finansmarknad till ett udda inslag i svenskt näringsliv.

Författaren ger en illustrerande bild av hur det är att arbeta inom finansvärlden och vilka frågeställningar som dagligen möter dessa människor. Boken är skriven för dig som arbetar inom eller är intresserad av den finansiella sektorn. Den är också lämplig som kursbok inom ekonomiska ämnen.
 
  © 2017 Jure AB