Regeringens skrivelse 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2004/05:102 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Utgivningsår:2005
Omfång:130 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405102
Serie:Propositioner nr. 2004/05:102
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 74 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB