Effektivt kapital
– En introduktion till modern portföljhantering
   
 
Författare:Vinell Lars , Fischerström Jonas , Nilsson Martin
Titel:Effektivt kapital – En introduktion till modern portföljhantering
Anmärkning:Boken finns även översatt till engelska, Efficient Capital.
Utgivningsår:2005
Omfång:234 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139107450
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
I denna bok lär dig tre proffs hantera risker i placeringar med en genomgång av både klassisk portföljförvaltning och modern kapitalförvaltning. De nya instrumenten är kombinationer av underliggande tillgångar och derivatprodukter. Författarna visar hur du kan undvika de risker du inte vill ta och exponera dig mot de risker du är beredd att ta för att nå en hög avkastning.

Lars Vinell, docent i nationalekonomi och professor i statistik samt finansiell ekonomi, har haft styrelseuppdrag i bl.a. Aragon Securities, OM Finans och Kapitalmarknadsgruppen. Han är VD och ägare till Nordiska Finanskollegiet AB. Jonas Fischerström är chef för produktutveckling och kapitalförvaltning på EFG Investment Bank, med erfarenhet från bl.a. Lehman Brothers i London och examina från Handelshögskolan och KTH. Martin Nilsson, VD på EFG Investment Bank och erfarenhet från bl.a. Bankers Trust i London, har en MBA från Kellogg School of Management, Northwestern University.

Innehåll:
1. Kapitalförvaltningen i fokus
2. Introduktion till begreppet risk i kapitalförvaltningen
3. Diversifiering och optimala portföljer
4. Klassisk portföljoptimering i praktiken
5. Lönar sig aktiv förvaltning?
6. Fullständig och effektivare lösningar genom moderna tekniker
7. Sammanfattning och slutsatser.
Register
 
  © 2017 Jure AB