Prop. 2004/05:168 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige
   
 
Titel:Prop. 2004/05:168 Återsändande av tredjelandsmedborgare via Sverige
Anmärkning:Se 2003/110/EG samt Ds 2004:57.
Utgivningsår:2005
Omfång:54 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200405168
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2004/05:168
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt , EU-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB