Alternativ till outsourcing
   
 
Författare:Bengtsson Lars , Berggren Christian , Lind Jonny
Titel:Alternativ till outsourcing
Utgivningsår:2005
Omfång:166 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9147076623
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
Företag som outsourcar är inte mer lönsamma. Istället är det företag som satsar på produktionsutveckling som har haft bäst ekonomisk utveckling de senaste åren. Det finns således alternativ till outsourcing.
 
  © 2017 Jure AB