Perspektiv på HRM
– nya organisationsformer nya utmaningar
   
 
Författare:Söderlund Jonas , Bredin Karin
Titel:Perspektiv på HRM – nya organisationsformer nya utmaningar
Utgivningsår:2005
Omfång:219 sid.
Förlag:Liber
ISBN:914707597X
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 329 SEK exkl. moms
Vad händer med individen när projektet vinner mark som arbetsform?

Var finns mellantiderna för återhämtning och kompetensutveckling?

Vem ska ansvara för att de anställda har den kompetens som på sikt krävs i organisationen?

Kan man organisera för att stödja projektverksamheten och för att främja rörlighet och gränsöverskridande nätverk?

Hur tar man vara på den kompetens som utvecklas inom olika projekt?

Här presenteras nya perspektiv som stimulerar till förbättring och utveckling av såväl företagens konkurrenskraft som personalens arbetssituation.

Centrala begrepp som visar sig vara av gemensam betydelse är kompetensutveckling/kunskapsöverföring, skapandet av förtroende, hantering av förändringar och fokuseringen på individen.
 
  © 2017 Jure AB