Praktisk finansiell ekonomi
– en liten handbok om stora beslut
   
 
Författare:De Ridder Adri
Titel:Praktisk finansiell ekonomi – en liten handbok om stora beslut
Utgivningsår:2005
Omfång:110 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:913910804X
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 218 SEK exkl. moms
Detta är en lättillgänglig vägledning som inte ger avkall på den strama disciplin som området ändå har. Vid halvårsskiftet 2004 fick vi en ny rådgivningslag om finansiella produkter. Lagen ställer krav på att rådgivningen skall kännetecknas av oberoende och professionalism. Du som vill stärka din position behöver behärska följande områden: - kunskap om kapitalmarknadens roll och funktion, - grundläggande placeringsstrategier, - avkastning och risk, - riskjusterad avkastning, - grundläggande portföljlära. Dessa områden beskrivs samt den grundläggande ansatsen för värdering av finansiella produkter, dvs. tidsvärdet av kapital. Övningsuppgifter och förslag till lösningar ingår samt ett ordlexikon som förklarar finansteoretiska uttryck.
 
  © 2017 Jure AB