EU:s redovisningsstandard
– En introduktion till IAS/IFRS
   
 
Författare:Westermark Christer
Titel:EU:s redovisningsstandard – En introduktion till IAS/IFRS
Utgivningsår:2005
Omfång:469 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139107833
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 765 SEK exkl. moms
I januari 2005 infördes IFRS/IAS som EUs redovisningsstandard i Sverige. Lagstiftningen på redovisningsområdet har anpassats till de nya standarder och tolkningar som IASB - International Accounting Standards Board - utfärdar och som vars huvuddrag EU antog redan år 2002. Syftet är att skapa en enhetlig tolkning av vad ett börsföretags årsredovisning eller delårsrapport utsäger om dess ekonomiska ställning och resultat och om företagets roll i samhället. I boken ges inledningsvis en överblick på det principiella planet. Därtill kommer en systematisk fördjupning inom respektive IFRS samt föregångaren IAS. Den vänder sig till redovisare, ekonomipersonal, ekonomichefer, revisorer, advokater, ekonomiska rådgivare och redovisningsexperter. Framställningens djup och bredd gör den lämplig på universitetsnivå.
 
  © 2017 Jure AB