Straffprocessen
   
 
Författare:Lindell Bengt , Eklund Hans , Asp Petter , Andersson Torbjörn
Titel:Straffprocessen
Utgivningsår:2005
Omfång:506 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785912
Ämnesord:Processrätt

SLUT på förlag
I boken behandlas hela straffprocessen i en kronologisk linje, det vill säga beskrivs och kommenteras förundersökning, straffprocessuella åtgärder och rättegången i tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen efter en tidsaxel som slutar med verkställigheten där även påföljderna kortfattat berörs. I framställningen behandlas också parter och målsägande, rättskraft och ändring av åtal samt bevisföring, bevisvärdering och bevisbörda. Även rättegångskostnader och incidenter, till exempel uppskov och rättspsykiatrisk undersökning, uppmärksammas. De svenska forumreglerna ges en kortfattad beskrivning. Internationella aspekter på brottmålsprocessen tas upp till en utförlig genomgång och beskrivning. Svensk internationell straffprocessrätt behandlas alltså ingående, liksom internationell rättslig hjälp med utlämnande och överföring av lagföring

Boken är avsedd som en handbok i straffprocessrätt för praktiskt verksamma jurister som sysslar med brottmål i eller med anknytning till rättsväsendet och för undervisningsbruk (främst jurist-, åklagar- och polisutbildning). Förutom sedvanligt sakregister är framställningen också försedd med ett lagrumsregister.
 
  © 2017 Jure AB