Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt
– mål, samband och mätmetoder
   
 
Författare:Johansson Sven-Erik , Runsten Mikael
Titel:Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt – mål, samband och mätmetoder
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2005
Omfång:175 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144039743
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 295 SEK exkl. moms
Vilken lönsamhet behövs för ett företags långsiktiga fortlevnad? Hur bestäms ett företags soliditet? Vilka samband finns mellan räntabilitet, tillväxt och soliditetsförändring? Detta är några av huvudfrågorna i denna bok, som under 20 år varit en uppskattad lärobok vid universitet och högskolor samt inom utbildning för företagsledare. Författarna presenterar en redovisningsbaserad modell för integrerad analys av företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt. Framställningen är koncentrerad till grundläggande begrepp, redovisningsmått och samband.

Nytt i denna tredje upplaga är ett kapitel om sambandet mellan räntabilitet och kassaflöden, där modeller för bedömning av investeringsutrymme och upplåningsbehov introduceras. Här finns även ett nytt kapitel om användning av räntabilitetsmått och övervinstmått i samband med företagsvärdering. Författarna har dessutom utarbetat en sammanfattande modell för samband mellan operativ och finansiell planering.

Till boken hör en webbplats med övningsexempel och illustrationer. (www.studentlitteratur.se/foretagetslonsamhet)
 
  © 2017 Jure AB