Handbok för mindre projekt
   
 
Författare:Eriksson Mikael , Lilliesköld Joakim
Titel:Handbok för mindre projekt
Utgivningsår:2005
Omfång:88 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9147052708
Ämnesord:Organisation och ledarskap

Pris: 135 SEK exkl. moms
Mindre projekt finns överallt: i kurser och arbeten på högskolor och universitet och inom företag och organisationer. För att bli lyckade behöver de struktur och ordning. Handbok för mindre projekt är konkret och lättanvänd. Bokens mallar och checklistor ger struktur åt projektarbetet och gör det möjligt för projektgruppen och uppdragsgivaren att följa arbetet och utvärdera prestationen. Handboken ger praktiska tips om projektplanering, vad en projektplan skall innehålla, hur en riskanalys genomförs och hur effektiva möten hålls. Den innehåller också råd och tips för muntlig och skriftlig redovisning, både under projektets gång och när det har avslutats.
 
  © 2017 Jure AB