Den nya elmarknaden
– Framgång eller misslyckande?
   
 
Författare:Damsgaard Niclas , Green Richard
Titel:Den nya elmarknaden – Framgång eller misslyckande?
Utgivningsår:2005
Omfång:189 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9185355232
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 286 SEK exkl. moms
Den svenska elmarknaden avreglerades den 1 januari 1996. Konkurrens i försäljningen till konsumenterna möjliggjordes, och på en grossistmarknad kunde köpare och säljare av kraft bli aktörer. För överföring av el på näten gäller dock fortfarande monopol.

Vad har hänt de knappa tio åren efter att elmarknadens reformering trädde i kraft? Har utvecklingen blivit så positiv som många trodde i mitten på 1990-talet? Eller har reformen kört fast? Har det blivit valfrihet för användarna? Har pressen på priser och kostnader i elförsörjningen ökat?

Det är frågor som analyseras av ek dr Niclas Damsgaard, ECON, och professor Richard Green, University of Birmingham. Genom att jämföra faktisk utveckling med ett alternativt scenario som bygger på den gamla modellen kan de beräkna samhällsekonomiska kostnader och intäkter av avregleringen. De finner att en samhällsekonomisk vinst föreligger, men att dess fördelning mellan konsumenter och producenter varierar över tiden.
 
  © 2017 Jure AB