Syskongräl
– 36 beslutsfattare om finsk-svenskt ägande
   
 
Författare:Rossander Olle , Bystedt Fredrik , Haavisto Ilkka
Titel:Syskongräl – 36 beslutsfattare om finsk-svenskt ägande
Utgivningsår:2005
Omfång:168 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9185355127
Ämnesord:Ekonomi

SLUT på förlag
De dramatiskt ökande företagsaffärerna över Östersjön under framför allt 1990-talet har fått rader av akademiker, journalister, företagsanalytiker och konsulter att understryka och förklara skillnaderna mellan svenskt och finskt ledarskap. Tysta, starka beslutssnabba finnar ställs mot långsamma, konflikträdda och samförståndssökande svenskar. Betydligt mindre uppmärksamhet har däremot ägnats åt de industriella drivkrafterna bakom affärerna och konsekvenskerna för de båda ländernas konkurrenskraft.

I ett gemensamt projekt mellan finska EVA (Näringslivets Delegation) och SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) har trettiosex svenska och finländska storföretagsledare och beslutsfattare fått ge sin syn på bakgrunden till de många affärerna, skillnader i företagskulturer och ledarskap mellan finska och svenska storföretag.

Flera av de (anonymt) intervjuade bekräftar bilden av skilda ledarstilar men, framförallt, understryker de den grundläggand gemenskapen mellan länderna.

Boken ger också en utförlig beskrivning av den ekonomiska integrationen och den industriella logiken bakom de många företagsaffärerna över Östersjön samt drar en rad viktiga slutsatser när det gäller framtiden för den ekonomiska integrationen mellan Finland och Sverige.

Boken har skrivits av ekonomijournalisten Olle Rossander tillsammans med projektchef Ilkka Haavisto vid EVA och projektledare Fredrik Bystedt vid SNS.
 
  © 2017 Jure AB