Att göra affärer i dagens Kina
   
 
Författare:Fang Tony
Titel:Att göra affärer i dagens Kina
Utgivningsår:2005
Omfång:238 sid.
Förlag:SNS
ISBN:9185355186
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Ekonomi

Pris: 294 SEK exkl. moms
Detta är en efterlängtad handbok om konsten att göra framgångsrika affärer i Kina – ett land som växer ekonomiskt snabbare än något annat land och som vi står närmare än någonsin tidigare. Här presenteras det kinesiska samhället, dess politik, ekonomi, juridik, affärskultur och förhandlingsteknik ur ett svensk-kinesiskt perspektiv. Fallstudier och praktiska råd tydliggör vad det innebär för svenska företag att göra affärer i Kina.

Bokens redaktör, Tony Fang, är en av Sveriges mest aktiva forskare med inriktning på Kina och medförfattare är en rad Kinaspecialister med såväl teoretisk kunskap som praktisk erfarenhet.

Författare: Per-Olof Björk, Johan Björkstén, Klas Eklund, Tony Fang, Mats Harborn, Alice Janson, Thomas Lagerqvist, Annica Magnusson, Katrin Romare, Arne Rosén, Peter Rosta, Anette Smedberg
 
  © 2017 Jure AB