Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union
   
 
Författare:Gade Ingeborg , Laulund Rikke Freil , Schjønning Katrine , Sørensen Lykke
Titel:Det politimæssige og strafferetlige samarbejde i Den Europæiske Union
Utgivningsår:2005
Omfång:684 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:8757411336
Produkttyp:Inbunden
Ämnesord:Straffrätt , EU-rätt

Pris: 975 SEK exkl. moms
Indholdsfortegnelse:
Forord
kapitel 1 - Introduktion
Del 1. Samarbejdet i hovedtræk og Danmarks stilling
kapitel 2 - Arbejdet i rådet, retsakterne mv.
kapitel 3 - Forfatningstraktaten
kapitel 4 - Schengen-samarbejdet
kapitel 5 - Danmarks stilling
Del II. Politisamarbejdet
kapitel 6 - Europol
kapitel 7 - EU-politisamarbejde i øvrigt
kapitel 8 - Grænseoverskridende observation og forfølgelse
kapitel 9 - Perspektiver for EU-politisamarbejdet
Del III. Materiel strafferet
kapitel 10 - Falskmøntneri
kapitel 11 - Svig og forfalskning i forbindelse med visse betalingsmidler
kapitel 12 - Menneskesmugling og menneskehandel
kapitel 13 - Børnepornografi og seksuel udnyttelse af børn
kapitel 14 - Bekæmpelse af terrorisme
kapitel 15 - Hvidvask og konfiskation af udbytte af strafbart forhold
kapitel 16 - Bestikkelse i den private sektor
kapitel 17 - IT-kriminalitet
kapitel 18 - Ulovlig narkotikahandel
kapitel 19 - Miljøkriminalitet
kapitel 20 - Indbyrdes tilnærmelse af sanktioner
kapitel 21 - Materiel strafferet - perspektiver
Del IV. Strafferetligt samarbejde
kapitel 22 - Gensidig retshjælp i straffesager
kapitel 23 - Udlevering af lovovertrædere
kapitel 24 - Gensidig anerkendelse
kapitel 25 - EU-samarbejdsorganer
kapitel 26 - Eksterne aftaler om udlevering og gensidig retshjælp i straffesager
kapitel 27 - Strafferetligt samarbejde - Perspektiver
Nyttige links og forkortelser
Stikordsregister
 
  © 2017 Jure AB