Regeringens skrivelse 2005/06:47 Småskalig livsmedelsförädling
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:47 Småskalig livsmedelsförädling
Anmärkning:Se även Ds 2005:22.
Utgivningsår:2005
Omfång:32 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506047
Serie:Propositioner nr. 2005/06:47
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB