Prop. 2005/06:54 Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd
   
 
Titel:Prop. 2005/06:54 Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd
Anmärkning:Se även SOU 2004:108.
Utgivningsår:2005
Omfång:22 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506054
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:54
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB