Regeringens skrivelse 2005/06:53 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2004
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:53 Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2004
Anmärkning:Se även regeringens skrivelse 2006/07:28.
Utgivningsår:2005
Omfång:18 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506053
Serie:Propositioner nr. 2005/06:53
Ämnesord:Processrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB