Prop. 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikarestistens och vårdrelaterade sjukdomar
   
 
Titel:Prop. 2005/06:50 Strategi för ett samordnat arbete mot antibiotikarestistens och vårdrelaterade sjukdomar
Anmärkning:Se även SOU 1999:51.
Utgivningsår:2005
Omfång:97 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506050
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:50
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 39 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB