Regeringens skrivelse 2005/06:62 Tillämpningen i Sverige av den europeiska arresteringsordern
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2005/06:62 Tillämpningen i Sverige av den europeiska arresteringsordern
Utgivningsår:2005
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506062
Serie:Propositioner nr. 2005/06:62
Ämnesord:Processrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB