Prop. 2005/06:58 Förrättare av vigsel och partnerskap
   
 
Titel:Prop. 2005/06:58 Förrättare av vigsel och partnerskap
Utgivningsår:2005
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506058
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB