Aktieägaravtal
– en kortfattad handbok
   
 
Författare:Kansmark Jan , Roos Carl Martin
Titel:Aktieägaravtal – en kortfattad handbok
Anmärkning:Nu upplaga utkommer preliminärt under hösten 2008.
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:1994
Omfång:109 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138500787
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

SLUT på förlag
Denna bok tillgodoser behovet av en kortfattad vägledning på området. Den innehåller, förutom hänvisningar till relevanta källställen, exempel på klausuler som inspirerats av använda aktieägaravtal. I denna andra upplaga har författarna reviderat framställningen med hänsyn till nya erfarenheter, ny litteratur, ny lagstiftning samt EU:s förslag till ett femte bolagsdirektiv.
 
  © 2017 Jure AB