Prop. 2005/06:64 Genetisk integritet m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:64 Genetisk integritet m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2003/04:148, SOU 2004:20 samt SOU 2002:119.
Utgivningsår:2006
Omfång:273 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506064
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:64
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 176 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB