Prop. 2005/06:83 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.
   
 
Titel:Prop. 2005/06:83 Ursprungsgarantier för högeffektiv kraftvärmeel m.m.
Anmärkning:Se även SOU 2005:33.
Utgivningsår:2006
Omfång:40 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506083
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:83
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB