Prop. 2005/06:84 Kooperativ verksamhet i delägda företag
   
 
Titel:Prop. 2005/06:84 Kooperativ verksamhet i delägda företag
Utgivningsår:2006
Omfång:17 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200506084
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2005/06:84
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt

Pris: 29 SEK exkl. moms
 
  © 2017 Jure AB